På denne siden har vi samlet høringsuttalelser på høringsutkastet til ny nasjonal traumeplan. Høringsuttalelsene ligger i kronologisk rekkefølge etterhvert som vi har mottatt dem.

Høringsuttalelsene publiseres fortløpende etter at innsender har hatt en uke med mulighet til å reservere seg. Ønsker du eventuelt at din høringsuttalelse skal fjernes etter publisering, ta kontakt med oss på post@traumatologi.no

Les mer om ny traumeplan her!

NB! Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 1. juni 2015 kl 14.00.