Kriterier for å identifisere alvorlig skade – Destinasjonskriterier

STERKE ANBEFALINGER
Alle pasienter skal raskest mulig til det sykehus som kan ferdigbehandle dem. Alvorlig skade mistenkes når pasienten oppfyller kriteriene i figur 1 under fysiologi og/eller anatomi. Dersom bare et kriterium i skademekanismen er oppfylt OG det samtidig er et kriterium i gruppen med kompliserende tilstander er det også stor risiko for alvorlig skade. Disse pasienter skal til traumesenter. Dersom det er mer enn 45 minutters transporttid til traumesenter transporteres en pasient som er fysiologisk påvirket til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon. Dersom pasienten ved ankomst til akuttsykehus med traumefunksjon viser seg å oppfylle kriteriene for alvorlig skade skal det tas kontakt med traumeleder ved traumesenter.

Målgrupper for denne delen av retningslinjen (prioritert hvis mulig):

  1. Ambulansearbeidere
  2. AMK operatører
  3. leger på skadested

 

Tilgrensende/relaterte veiledere/retningslinjer