Viktige prosessindikator vil være:

  • Undertriage under 5%
  • Transporttid til traumesenter mindre enn 45 minutter (ellers skal pasienten til traumesykehus).
  • Traumeteam utløses basert på kriteriene i figur 1 (1).
  • Korrekt destinasjon fra skadested for alle som mistenkes alvorlig skadd (2).

Resultatindikatorer vil være overlevelse og sekveler. Andre tenkelige resultatindikatorer er infeksjoner, multiorgansvikt, re-operasjoner m.v. Alle traumesentre og akuttsykehus med traumefunksjon skal overvåke sine resultat gjennom det nasjonale traumeregister (se «traumeregisteret»)

 

Tilgrensende/relaterte veiledere/retningslinjer