Her kan du sende inn ditt høringssvar. Du kan skrive svaret direkte inn i feltet "Høringssvar" eller du kan laste det opp som et vedlegg.

* Feltet må fylles ut.

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.